Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 marca 2021

EUROCASH EUR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za 2020 rok.
DADELO DAD GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 4.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GPW GPW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
MTENERGIA MTE NC Publikacja raportu za 2020 rok.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 66.525 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
RONSON RON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
STARWARD STA NC Dzień pierwszego notowania na NC 800.000 akcji serii A, 390.000 akcji serii B, 244.509 akcji serii C, 110.275 akcji serii D, 67.500 akcji serii E, 48.000 akcji serii F.