05:47 | GMT: 03:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VOTUM

Data
Spółka
Wydarzenie
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VOTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
VOTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
VOTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
VOTUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
VOTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
VOTUM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VOTUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VOTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VOTUM
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,34 zł na akcję.
VOTUM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, z prokurentem Janem Wanem, z prokurentem Tomaszem Stanisławskim, z prokurentem Justyną Halaś oraz zmiany statutu.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VOTUM
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,33 zł na akcję.
VOTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
VOTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
VOTUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VOTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VOTUM
NWZA ws. powołania pana Dariusza Czyża w skład RN oraz rekomendacji dla RN dotyczącej wyznaczenia pana Dariusza Czyża na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
VOTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
VOTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
VOTUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
VOTUM
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VOTUM
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,32 zł na akcję.
VOTUM
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,32 zł na akcję.
VOTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.
VOTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
VOTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
VOTUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VOTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
VOTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
VOTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.
VOTUM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
VOTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
VOTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
VOTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
VOTUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
VOTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
VOTUM
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
VOTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
VOTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
VOTUM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
VOTUM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
VOTUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
VOTUM
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
VOTUM
Debiut spółki na GPW.
VOTUM
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje.
VOTUM
Początek przyjmowania zapisów na akcje.
VOTUM
Zakończenie budowy księgi popytu.
VOTUM
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek