12:42 | GMT: 11:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BML 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
DEP 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
ELB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
GNT 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru, powołania niezależnego audytu prawnego i finansowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMG 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 164.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PHR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PLA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją