12:01 | GMT: 11:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DRP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GPR 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Ostatni dzień obrotu na GPW 507.490 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MGS 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii G.
NEU 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z rezygnacją członków Rady, wyboru nowych członków RN bieżącej kadencji, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany treści statutu.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SKH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,62 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, z prokurentem Janem Wanem, z prokurentem Tomaszem Stanisławskim, z prokurentem Justyną Halaś oraz zmiany statutu.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AMD.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
T.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BAS.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GM.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.