23:09 | GMT: 21:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
ARH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
BTX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
LWB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
EGS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IPX 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji po 4,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
PPS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PTW 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
QRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
SPK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
VIN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
WWL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 zł na akcję.