03:39 | GMT: 01:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BAH 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie w rozumieniu art. 7 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujących zarządzanie przez Marvipol S.A. swoimi spółkami zależnymi prowadzącymi działalność w branży motoryzacyjnej.
BWO 
GPW 
 
Wyplata dywidendy 0,69 euro na akcję.
BRO 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Browar Gontyniec S.A. i Browar Konstancin S.A. oraz zmiany statutu.
ECD 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie 4,00 zł za akcję.
FOT 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, wobec przesłanek wynikających z art. 397 kodeksu spółek handlowych.
GIW 
GPW 
 
NWZA ws. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwał nr 30 i nr 31 ZWZ z 6 lipca 2015 r., zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla RN oraz zmiany statutu.
HTM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia do nabywania akcji własnych.
VOT 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,32 zł na akcję.
WTN 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALTR.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
T.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.