21:25 | GMT: 19:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ORANGEPL

Data
Spółka
Wydarzenie
ORANGEPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ORANGEPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ORANGEPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ORANGEPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ORANGEPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ORANGEPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
ORANGEPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORANGEPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
ORANGEPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ORANGEPL
NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
ORANGEPL
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORANGEPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORANGEPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ORANGEPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy i pokrycia straty za lata ubiegłe.
ORANGEPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ORANGEPL
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ORANGEPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, zasad wynagradzania członków RN oraz zmian w składzie RN.
ORANGEPL
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN.
ORANGEPL
Początek notowań spółki TPSA (TPS) pod nazwą ORANGEPL (OPL) w związku ze zmianą firmy.
ORANGEPL
NWZA ws. połączenia ze spółkami Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
ORANGEPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
ORANGEPL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ORANGEPL
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORANGEPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, umorzenia akcji spółki, zmiany statutu.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ORANGEPL
Wypłata dywidendy 1,50 na akcję.
ORANGEPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 na akcję.
ORANGEPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 na akcję.
ORANGEPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ORANGEPL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
ORANGEPL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ORANGEPL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ORANGEPL
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz zmian w składzie RN.
ORANGEPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ORANGEPL
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ORANGEPL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ORANGEPL
WZA
ORANGEPL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek