23:37 | GMT: 21:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r, wypłaty dywidendy za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MIL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, oraz zmiany statutu.
OPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN.
BDZ 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 21,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PU Utech Sp. z o.o. oraz Energoutech 2 Sp. z o.o.
CRM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 NWZA z dnia 21.02.2014r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
INV 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
MND 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, oraz powołania członków RN.
EMF 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ORN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 414.444 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SCM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH po cenie 20,08 zł za akcję.
SPK 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.