04:43 | GMT: 02:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.
OPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ABA 
GPW 
 
WZA
AIN 
NC 
 
WZA
AGM 
NC 
 
WZA
ALU 
NC 
 
WZA
APT 
GPW 
 
WZA
BDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 9,08 zł na akcję.
CIG 
GPW 
 
WZA
CRS 
NC 
 
NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Index Copernicus International SA, scalenia akcji, zmiany statutu.
DEV 
NC 
 
WZA
DRU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,19 zł na akcję.
ELT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EGS 
GPW 
 
WZA
EAH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ETX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,59 zł na akcję.
FOR 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GRC 
NC 
 
WZA
HRT 
NC 
 
WZA
IPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KBD 
GPW 
 
WZA
KOM 
GPW 
 
Publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok obrachunkowy 2010.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
LTG 
NC 
 
WZA
OTM 
GPW 
 
WZA
PAR 
NC 
 
WZA
PEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,23 zł na akcję.
PLA 
GPW 
 
WZA
PCA 
NC 
 
WZA
RNK 
GPW 
 
WZA
REM 
NC 
 
WZA
SGR 
GPW 
 
WZA
TLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TSG 
GPW 
 
WZA