00:20 | GMT: 22:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AFH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
AIT 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż akcji.
BAL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
CIG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia i pokrycia skorygowanej straty za rok obrotowy 2009.
FEE 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
HYP 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz odpowiedniej zmiany statutu.
IMP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KTY 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MAB 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
RAF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
RMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ROB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją