22:53 | GMT: 20:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AUG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany firmy oraz adresu spółki i in.
BER 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych, a także zapisów dodatkowych.
DRP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
FOR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
IAG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
PME 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
UNT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 6 i 7 NWZ z 29 września 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na GPW.
WIS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
WOD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany składu RN.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.