10:45 | GMT: 08:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zbliżającym się terminem połączenia ze spółką Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
CPA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CSR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
DVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz powołania członków RN.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
IVC 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
JPR 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem ze spółką KCI S.A.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MTL 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PLE 
NC 
 
NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, zmiany sposobu reprezentacji spółki i zmiany w statucie, zmiany uchwały WZ z 20 lutego 2014 roku, upoważniającej zarząd do nabycia akcji własnych oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych oraz zmiany statutu.
STD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
WOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN i członków zarządu, zmian w statucie spółki i w regulaminie RN.
AAPL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.