Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 czerwca 2024

AMICA AMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 USD na akcję.
ATOMJELLY ATJ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
BAHOLDING BAH GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
BioResearch Pharma BRF NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy małych inwestorów.
BKDGAMES BKD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
BLACKROSE BRP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
CDA CDA NC Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
COMPREMUM CPR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
DETGAMES DEG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
DEVELIA DVL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
GAMEDUST GDC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2024 w wysokości 0,20 zł na akcję.
INDOS INS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
MLPGROUP MLG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
NEWAG NWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
OEX OEX GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
SESCOM SES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
SESCOM SES GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
SWMANSION SWM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2023 rok.
TARCZYNSKI TAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
VIGOPHOTN VGO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.