Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 maja 2022

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ALTUS ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
APOLLO APC NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za 2021 rok.
BIOCELTIX BCX GPW Dzień pierwszego notowania na NC 271.550 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DGNET DGN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za za 2021 rok.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
IU IUS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MOBRUK MBR NC Wypłata dywidendy 31,50 zł na akcję.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MOSTALPLC MSP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
NEUCA NEU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11,50 zł na akcję.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
PRIME PRA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.