Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 30 grudnia 2021

GTC GTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
BPC BPC NC Split akcji w stosunku 1:100.
EFENERGII EFE NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GRUPAMZ GMZ NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ Co Sp. z o.o., odwołania i powołania do RN.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2021 do 31.03.2022.
LAURENPES LPS NC Dzień pierwszego notowania na NC 20.000.000 akcji serii F, 20.000.000 akcji serii G, 2.000.000 akcji serii H.
MEDIACAP MCP GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
NESTMEDIC NST NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.640.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SEVENET SEV NC Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
SFD SFD NC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 0,04 zł na akcję.