Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 grudnia 2021

JSW JSW GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK „Jastrzębie-Bzie”, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz powiadomienia o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków zarządu.
MEDINICE ICE GPW NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany uchwały nr 23 ZWZ z 5 lipca 2018 roku, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 30 listopada 2021 roku, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.
SKARBIEC SKH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
ZYWIEC ZWC GPW NWZA ws. wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu za lata 2019-2020".