Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 kwietnia 2017

4FUNMEDIA 4FM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.874 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ESTAR EST GPW ZWZA
FOREVEREN FOR NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.139.003 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2016 rok.
HUTMEN HTM GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
OLYMPIC OEG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez OÜ HansaAssets.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TRANSPOL TRN GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.