Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 grudnia 2016

ABADONRE ABA GPW NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
ALTUSTFI ALI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ARRINERA ARX NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy dużych inwestorów.
BLIRT BLR NC NWZA ws. powołania członka RN.
INFRA IFA NC NWZA ws. zmiany serii A1 liczącej 1.125.000 akcji poprzez jej rozdzielenie na dwie odrębne serie tj. 752.583 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A11 i 372.417 akcji na okaziciela serii A12 oraz zmiany statutu.
LKDESIGN LKS NC NWZA ws. zmiany uchwał numer 4 i 5 NWZ z 8 września 2015r. oraz zmiany statutu.
MAGELLAN MAG GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MFOOD MFD NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MYSLAW MYS NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
OUTDOORZY OUT NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii B oraz 2.500.000 akcji serii C.