Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 grudnia 2016

BIK BIK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji serii H i 1.130.000 akcji serii I.
IMCOMPANY IMC GPW NWZA
MPAY MPY NC Dzień pierwszego notowania na NC 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
MPLVERBUM VER NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
SEVENET SEV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015/2016.