Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 kwietnia 2016

ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy i pokrycia straty za lata ubiegłe.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmian w statucie.
CWPE CWP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D, E i F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
I2DEV I2D GPW Początek budowy księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
IVMX IMX GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
LOKUM LKD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z części kapitału zapasowego oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
MASTERPHA MPH GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.
MED MED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PBKM BKM GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
POLWAX PWX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
ROPCZYCE RPC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2015 roku.
UNIMOT UNT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VELTO VEL NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.