Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 kwietnia 2016

BPC BPC NC NWZA ws. zmian w składzie RN, podziału (splitu) akcji, zmiany uchwały nr 7 NWZ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
CLOUD CLD GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
FORPOSTA FPO NC Publikacja raportu za 2015 rok.
INDOS INS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
INDYGO IDG GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
M4B M4B NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MANGATA MGT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.772.704 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PBKM BKM GPW Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
PROTEKTOR PRT GPW NWZA ws. zmian w RN.
TECHMADEX TDX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
Alcoa AA.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.