Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 października 2014

ADVADIS ADS GPW NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii A i serii K do obrotu na GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
AWBUD AWB GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CDRL CDL GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ERS ERS NC NWZA ws. sprzedaży nieruchomości.
INFOSYS IFS NC Publikacja raportu za okres 01.07.2013 do 30.06.2014 (rok obrotowy 2013/2014).
INVESTEKO IVE NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 440.000 serii B, 100.000 serii C oraz 600.000 serii E.
NORDEABP NDA GPW Zwieszenie notowań akcji spółki w związku z jej połączeniem ze spółką PKO Bank Polski S.A.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2014 roku.
RADPOL RDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SCANMEDMM SCM NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
SCANMEDMM SCM NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
YURECO YCO NC NWZA ws. nabycia prawa własności nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DuPont DD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Facebook FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.