Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 stycznia 2014

COLUMBUS CLC NC NWZA ws. m.in. zmiany firmy, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INC INC GPW NWZA ws. zmiany statutu.
MBFGROUP MBF NC NWZA ws. m.in. scalenia akcji, zmian w składzie członków RN oraz zmiany statutu.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ONE2ONE O2O GPW NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze: emisji akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji na okaziciela serii J z zachowaniem prawa poboru i zmiany statutu.
POLNORD PND GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
PREMETINV PMI NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności pozwalających na wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw spółki.
STARHEDGE SHG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 22.125.888 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TECHINVGR TIG NC Początek notowań spółki EXDEBT (EXD) pod nazwą LEONIDAS (LEO) w związku ze zmianą firmy.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Facebook FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.