Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 16 kwietnia 2013

AILLERON ALL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
DEMOLEN DEM NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ELEMENTAL EMT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FABRFORMY FFO NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
FORTUNA FEG GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
GANT GNT GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
MONNARI MON GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
SCOPAK SCO GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do obciążania w latach 2013-2014 wszystkich nieruchomości i ruchomości spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.