Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 marca 2013

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ALIOR ALR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za 2012 rok.
BNPPPL BNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CELTIC CPD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CIGAMES CIG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FORTUNA FEG GPW Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
GROCLIN GCN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MBANK MBK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
OEX OEX GPW Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Tell SA, po 14,00 zł za sztukę.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PULAWY ZAP GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 132,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
RADPOL RDL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SOLAR SOL GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z wyborem RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zbadania, na koszt spółki, przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych.
SPARKVC SPK NC Początek notowań spółki REKLAPL (RPL) pod nazwą PSACAPITA (PSA), w związku ze zmianą firmy
STALEXP STX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
Aviva AV.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
Carrefour CA.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za 2012 rok.