AVTECH

Data Spółka Wydarzenie
3 stycznia 2012 AVTECH Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
2 stycznia 2012 AVTECH Wykreślenie akcji spółki z indeksu NCIndex.
30 listopada 2011 AVTECH Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
16 listopada 2011 AVTECH Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
14 listopada 2011 AVTECH Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
29 lipca 2011 AVTECH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
27 lipca 2011 AVTECH Debiut spółki na NC.