Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 marca 2011

CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów kredytowych.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
BUDOPOL BDL GPW WZA
CIECH CIE GPW Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie.
EASTSIDE ESC NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EMCINSMED EMC GPW WZA
EPIGON EPI NC WZA
ICPD ICD NC Publikacja raportu za 2010 rok.
KINOPOL KPL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
MBANK MBK GPW WZA
QUERCUS QRS GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i C.
TVN TVN GPW WZA
WADEX WAX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.