Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 grudnia 2010

KGHM KGH GPW Publikacja prognozy danych finansowych za 2010 rok.
PGNIG PGN GPW NWZA ws. objęcia 100% akcji w spółce celowej ("SPV") z siedzibą w Szwecji.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2010, w wysokości 0,25 zł na akcję.
APATOR APT GPW NWZA ws. zmian w statucie.
BSCDRUK BSC GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje.
EMMERSON EMM NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FALCON FLG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, podziału akcji oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
MILKILAND MLK GPW Debiut spółki na GPW.
NICOGAMES NGS NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
PEKAES PEK GPW NWZA
PMPG PGM GPW NWZA ws. skupu akcji własnych oraz zmian w statucie.
PRAGMAINK PRI GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
ROBYG ROB GPW Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F.
SOBET SOB NC NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
STOPKLA STK NC NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.