TERMO2PWR

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 TERMO2PWR Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 TERMO2PWR Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 TERMO2PWR Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 TERMO2PWR Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 TERMO2PWR Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 TERMO2PWR Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 TERMO2PWR Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 TERMO2PWR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2023 TERMO2PWR Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 TERMO2PWR Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
4 maja 2023 TERMO2PWR NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2023 TERMO2PWR Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 TERMO2PWR Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
1 sierpnia 2022 TERMO2PWR Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 TERMO2PWR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
9 maja 2022 TERMO2PWR Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 TERMO2PWR Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 TERMO2PWR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 TERMO2PWR Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 TERMO2PWR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 TERMO2PWR Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 TERMO2PWR Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 TERMO2PWR Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 TERMO2PWR Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 TERMO2PWR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 TERMO2PWR Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 TERMO2PWR Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 TERMO2PWR Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 TERMO2PWR Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 TERMO2PWR Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 TERMO2PWR Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 TERMO2PWR ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ straty netto za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 TERMO2PWR Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 TERMO2PWR Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
9 kwietnia 2019 TERMO2PWR NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz 2019.
14 lutego 2019 TERMO2PWR Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 TERMO2PWR Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 TERMO2PWR Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 TERMO2PWR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
1 czerwca 2018 TERMO2PWR Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 TERMO2PWR Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
22 marca 2018 TERMO2PWR NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
14 lutego 2018 TERMO2PWR Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 TERMO2PWR Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 TERMO2PWR NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2017 TERMO2PWR Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
18 lipca 2017 TERMO2PWR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 TERMO2PWR Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 TERMO2PWR Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
11 kwietnia 2017 TERMO2PWR NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2017 TERMO2PWR Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
29 grudnia 2016 TERMO2PWR Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.