TUEUROPA

Data Spółka Wydarzenie
23 października 2012 TUEUROPA Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
30 sierpnia 2012 TUEUROPA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 sierpnia 2012 TUEUROPA NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz zmian statutu.
19 lipca 2012 TUEUROPA Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
12 lipca 2012 TUEUROPA NWZA ws. zmiany w składzie RN.
11 czerwca 2012 TUEUROPA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland, mWIG40 i WIGdiv.
15 maja 2012 TUEUROPA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 TUEUROPA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
5 kwietnia 2012 TUEUROPA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 193 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company.
3 kwietnia 2012 TUEUROPA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
28 lutego 2012 TUEUROPA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
27 stycznia 2012 TUEUROPA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 193 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company.
9 listopada 2011 TUEUROPA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
19 sierpnia 2011 TUEUROPA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
15 czerwca 2011 TUEUROPA NWZA ws. nabycia akcji własnych.
11 maja 2011 TUEUROPA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
21 kwietnia 2011 TUEUROPA Wypłata dywidendy 10,59 zł na akcję
7 kwietnia 2011 TUEUROPA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,59 zł na akcję.
20 marca 2011 TUEUROPA WZA
22 lutego 2011 TUEUROPA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
17 grudnia 2010 TUEUROPA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
9 listopada 2010 TUEUROPA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
8 listopada 2010 TUEUROPA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
8 listopada 2010 TUEUROPA Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
8 października 2010 TUEUROPA Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.