04:03 | GMT: 02:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
TRAKCJA

Data
Spółka
Wydarzenie
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TRAKCJA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TRAKCJA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TRAKCJA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 11 grudnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 11 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
TRAKCJA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TRAKCJA
Ostatni dzień notowania na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TRAKCJA
NWZA ws. emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu RN.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TRAKCJA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TRAKCJA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
TRAKCJA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TRAKCJA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B i akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
TRAKCJA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
TRAKCJA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TRAKCJA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TRAKCJA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
TRAKCJA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TRAKCJA
NWZA ws. zgody na zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TRAKCJA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TRAKCJA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TRAKCJA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRAKCJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TRAKCJA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TRAKCJA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TRAKCJA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
TRAKCJA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TRAKCJA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TRAKCJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TRAKCJA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TRAKCJA
Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
TRAKCJA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
TRAKCJA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
TRAKCJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TRAKCJA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TRAKCJA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TRAKCJA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TRAKCJA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
TRAKCJA
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
TRAKCJA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
TRAKCJA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TRAKCJA
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TRAKCJA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TRAKCJA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TRAKCJA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
TRAKCJA
NWZA ws. połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TRAKCJA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2012.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TRAKCJA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TRAKCJA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TRAKCJA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.090.904 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TRAKCJA
NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz w sprawie zmiany statutu, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TRAKCJA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
TRAKCJA
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
TRAKCJA
WZA
TRAKCJA
NWZA ws. zmiany statutu.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
TRAKCJA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TRAKCJA
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zgody na ustanowienie zastawów na akcjach oraz zmian w statucie.
TRAKCJA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek