08:40 | GMT: 06:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PEO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PGN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
06N 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ABM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ADS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ALM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
ATS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BBD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BRG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BMI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BSC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BDX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BTM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CPA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CFL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
CIE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
COL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DCR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DVL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DRP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres DSS
DSS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
DUO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ELB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EKP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ENE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ENI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ESS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EUI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ETL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
FER 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
FNE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GOB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
INK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IPE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IMX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KZS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LEN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MGT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MDS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MIP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MOE 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NEU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NVT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
O2O 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ONC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,40 zł na akcję.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PGD 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany w składzie RN.
PRN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PBF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PEK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PPS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
OIL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PQA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PLT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PCE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
POM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PLA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
PND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PRF 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PUN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RWD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
REG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RNC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RPC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RSE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RBC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SNK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SME 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SKT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SKL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej, z wyłączeniem poboru oraz zmian w statucie.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SON 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SHG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
STR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
TER 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
TSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TFO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
TVL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ECA 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, wynagrodzeń członków RN oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSR.
U2K 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
URS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WIK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WSE 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ZLR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.