23:14 | GMT: 21:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CIE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DEP 
NC 
 
NWZA ws. zobowiązania zarządu do wykonania uchwały zarządu GPW Nr 52/2015 z 13 stycznia 2015, przedstawienia informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej oraz informacji dotyczących podjęcia działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”, odwołania prezesa zarządu, podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014 i in.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,08 zł na akcję.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PMP 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
OIL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz scalenia (połączenia) akcji spółki i zmiany statutu.
PPR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN i in.
P24 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 20.000.000 akcji serii A i 5.000.000 akcji serii B.
REG 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
TRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Southbank Media Limited.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.