23:56 | GMT: 21:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CLE 
GPW 
 
WZA
DES 
NC 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
DRP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
ERB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MAB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
MSZ 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczebności RN.
PGP 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
PHR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz uchylenia niewykonanej uchwały nr 6/2012 NWZA z 21 sierpnia 2012 r. dot. stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.
TRK 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz w sprawie zmiany statutu, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
UNT 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska SA, wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, określenia liczby członków RN, wynagrodzenia dla członków RN i zmian w składzie RN.
COST.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.