06:25 | GMT: 04:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PKN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
ACG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
ASM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DIN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DTR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DOM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
EMT 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
EKP 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EGS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HRP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany statutu.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
KIN 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 264.518 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz powołania członków RN.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty dywidendy za 2012r przypadającej na akcje własne.
SWG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
STF 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TRK 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
UNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
YOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.