10:49 | GMT: 08:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C oraz powołania członka RN.
CPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PHI 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POM 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
RAF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
RON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.