15:08 | GMT: 13:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PHN

Data
Spółka
Wydarzenie
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PHN
Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
PHN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
PHN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
PHN
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PHN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.187.371 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PHN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PHN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PHN
Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.
PHN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.
PHN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,41 zł na akcję.
PHN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PHN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.204 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PHN
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
PHN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
PHN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
PHN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PHN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PHN
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.642 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
NWZA ws. przyjęcia nowego brzmienia statutu.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PHN
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
PHN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
PHN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
PHN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PHN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.283 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN i zmiany w składzie RN.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PHN
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
PHN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
PHN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
PHN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PHN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PHN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 57.895 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PHN
NWZA ws. przyjęcia nowego brzmienia statutu oraz zmian w składzie RN.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PHN
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
PHN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
PHN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
PHN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 182.808 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PHN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 126.739 akcji zwykłych na okaziciel serii C.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 128.691 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
NWZA ws. zmiany statutu.
PHN
Wypłata dywidendy 2,16 zł na akcję.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PHN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,16 zł na akcję.
PHN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,16 zł na akcję.
PHN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty za 2013r, oraz powołania członków RN.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 414.444 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 189.989 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.022.234 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.721 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PHN
NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz wyrażenia zgody na zawiązanie spółek celowych.
PHN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.107.223 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PHN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PHN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012r. oraz niepokrytej straty za rok 2011.
PHN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PHN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PHN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
PHN
Debiut spółki na GPW.
PHN
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
PHN
Początek przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
PHN
Zakończenie budowania księgi popytu.
PHN
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
PHN
Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
PHN
Rozpoczęcie budowania księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek