15:51 | GMT: 13:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ARX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BIO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CCT 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
DGT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ETR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KBD 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 i V3.
KCS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KRI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki lub jego zorganizowanej części.
SNG 
NC 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały NWZA z 26 października 2012 roku numer 10/X/2012, zmian w składzie RN, uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
wykres ZOC
ZOC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AAL.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
KRFT.US 
NYSE 
12:30
Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2012 roku.