08:16 | GMT: 07:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
API 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.109.191 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
FEE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
GTS 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GIW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
GRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR i MSSF.
MDG 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
MCR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,02 zł na akcję.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PBX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
ECA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.