10:38 | GMT: 08:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ARH 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
KFL 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MCE 
NC 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii J, zmiany statutu, zmian w RN.
OPM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
PCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PJP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PRV 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
UNI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
U2K 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.