05:38 | GMT: 03:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DEM 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu za I kwartał 2015 roku.
EBX 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:5.
FLD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu osobowego RN.
HWE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
IBS 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem uchwały.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,02 zł na akcję.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
P2B 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PLZ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PRG 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu za I kwartał 2015 roku.
REG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
REG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 59 akcji serii G oraz 41 akcji serii Q.
TLV 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TWI 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz niewypełnieniem nałożonego na spółkę obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą.
ECA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
VKT 
NC 
 
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii E.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
TGT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.