11:49 | GMT: 09:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TPE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AUX 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia warunków emisji obligacji serii A, potwierdzenia emisji obligacji serii A, zatwierdzenia członka RN powołanego przez RN na podstawie § 16 ust. 6 statutu oraz zmiany statutu.
GNB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GPR 
GPW 
 
Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
HRP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HMI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
IPO 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
JWC 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego.
MIR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii W.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
SKA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
VVD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EON.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2016 rok.
ORCL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.