10:27 | GMT: 08:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
AED 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
AGS 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 2.500.000 serii A, 2.500.000 serii B i 1.350.000 serii C.
AOL 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,00 na akcję.
ATG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
CHS 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
CRS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
EEX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
ENI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
NVT 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej oraz zmian w składzie RN.
ONC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OTS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
PCE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
URS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z prawem do objęcia akcji serii O i pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz zmiany statutu.
WIK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ZRE 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.