15:02 | GMT: 13:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MILLENNIUM

Data
Spółka
Wydarzenie
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MILLENNIUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 232 akcji spółki.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MILLENNIUM
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 27 sierpnia 2019 r. oraz zmian w statucie.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MILLENNIUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MILLENNIUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MILLENNIUM
Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MILLENNIUM
NWZA ws. połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian statutu, ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.
MILLENNIUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200 akcji serii A.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MILLENNIUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MILLENNIUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MILLENNIUM
Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MILLENNIUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MILLENNIUM
Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MILLENNIUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MILLENNIUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MILLENNIUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 600 akcji zwykłych na okaziciela.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MILLENNIUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
MILLENNIUM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
MILLENNIUM
Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MILLENNIUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 596 akcji serii B, C, D, E, F, G i H.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MILLENNIUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" oraz "Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A."
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
MILLENNIUM
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
MILLENNIUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
MILLENNIUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
MILLENNIUM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, oraz zmiany statutu.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MILLENNIUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 80 akcji imiennych serii B, C, D, E, F, G i H.
MILLENNIUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MILLENNIUM
Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MILLENNIUM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MILLENNIUM
Publikacja wstępnych wyników za 2011 rok.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MILLENNIUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B, C, D, E, F, G i H.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MILLENNIUM
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
MILLENNIUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
MILLENNIUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MILLENNIUM
Publikacja wstępnych wyników za I kwartał 2011 roku.
MILLENNIUM
WZA
MILLENNIUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MILLENNIUM
Publikacja wstępnych wyników za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek