09:54 | GMT: 08:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIN 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
AMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ACS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,37 euro na akcję.
BTX 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu NC akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany statutu.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii O od inwestorów indywidualnych.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
D24 
NC 
 
NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
GEU 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
GTN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
GIW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GKI 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MBF 
NC 
 
Początek notowań spółki MBFACTORY (MBF) pod nazwą MBFGROUP (MBF), w związku ze zmianą firmy.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
MSX 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz zmiany statutu.
NDA 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeniesienia wierzytelności na zabezpieczenie, ustalenia wynagrodzenia i ilości członków RN oraz zmiany statutu.
NOV 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 30:1.
PMI 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki w związku ze spełnieniem warunków uchwały zarządu Giełdy Nr 97/2014.
RPC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
STK 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
TVL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez INVIA.CZ.A.S.
VIN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.