21:15 | GMT: 19:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
4MS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
5AH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AIN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ACK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ARE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BBA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
B24 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BSC 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack z 40,38 zł na 40,50 zł za sztukę.
BSC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CAM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.
CLN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CLC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
DEV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DRG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ECC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ECH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały numer 17 ZWZ z 30 marca 2017 r., zamknięcia programu skupu akcji własnych, udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży, pokrycia straty za rok 2012 i rok 2014 oraz zmniejszenia wyniku finansowego w latach 2011, 2013 i 2016.
FHD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
FIG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych za rok 2019, 2020.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ICP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych za rok 2019, 2020.
IST 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
IFA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Introl S.A., po 2,30 zł za sztukę.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
JRH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
JJB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
KPI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KBT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
KFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MRG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MMD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MLT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MOV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
NXB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
PAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
PAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
PPS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PLX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PLI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
QUB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RWL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SKH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
SLK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TIG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
THD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:50.
UTD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 29.397 akcji serii D oraz 5.213 akcji serii F.