21:17 | GMT: 19:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ABA 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ADS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii A i A1 do obrotu na GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
ADS 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
AUG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BAK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
BRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BHX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
CTC 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Zakończenie zapisów na akcje serii C nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EKP 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ENE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 2.10.2013r w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej.
FMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
FOT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2013 rok.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Split akcji w stosunku 1:10.
KST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
LRK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
LSI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MDI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MZA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
NCT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PBF 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PPS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
POL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
RMS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 30 września 2013.
RBC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.299 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
TLX 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TMR 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
VIN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
YWL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poway Holdings Limited sp. z o.o.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2013 rok.