13:32 | GMT: 11:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ESC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC jednostkowych praw poboru akcji serii A.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LET 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
RHD 
GPW 
 
NWZA
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
RVU 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej.
WTN 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.