04:42 | GMT: 02:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MIL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ALF 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A.
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ATR 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BAC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DEM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres DSS
DSS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-surowce.
wykres DSS
DSS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w składzie zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji oraz zmian w statucie.
FTE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
FUT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
GIW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HTM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ITM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MCL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KBM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok oraz wstępnego raportu za I kwartał 2012 roku.
RES 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmian w składzie RN i in.
RSE 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
STX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MSC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, WIG oraz WIG-Poland.
TPM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ERP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.