11:29 | GMT: 09:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BTX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
BIT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BDX 
GPW 
 
Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku.
GRN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
IST 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LXT 
NC 
 
Wykluczenie akcji z obrotu na NC na wniosek spółki.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RNC 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SNK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
SVRS 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.420.420 akcji zwykłych na okaziciela.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AAL.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DGE.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
OR.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.